Prywatny ośrodek psychiatrii i psychoterapii
NATYCHMIASTOWY KONTAKT TELEFONICZNY 24/7: 723 338 337

Stacjonarne leczenie CHAD w prywatnej klinice psychiatrycznej Zielona Klinika

KTO TEGO POTRZEBUJE?

Oferta stacjonarnego leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) skierowana jest do pacjentów, którzy postanowili podjąć walkę o zdrowie i zależy im na skutecznym i szybkim powrocie do równowagi psychicznej a także cenią sobie wygodę, bezpieczeństwo i dyskrecję. Jest kierowana również do bliskich osoby cierpiącej, którym zależy na pomocy świadczonej przez doświadczoną kadrę w miejscu specjalnie do tego przystosowanym.

Pomoc w Zielonej Klinice obejmuje również leczenie innych chorób psychicznych, które mogą współwystępować z CHAD. Nasza oferta zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ Zielona Klinika jako Centrum Medyczne jest placówką wpisaną do Rejestru Podmiotów Leczniczych (pod numerem 000000137339). Oznacza to, że jako jedna z niewielu placówek prywatnych, jest przygotowana do wyższych standardów leczenia. Więcej na temat naszego ośrodka, dowiesz się w zakładce „O klinice”

JAK ROZPOZNAĆ CHAD?

CHAD – inaczej choroba dwubiegunowa, psychoza maniakalno-depresyjna, cyklofrenia. Charakteryzuje się naprzemiennymi okresami depresji i manii lub hipomanii (o mniejszym nasileniu niż mania). Pomiędzy okresami chorobowymi mogą występować okresy remisji (wyrównanego nastroju). Ryzyko zachorowania wynosi 1%, a choroba rozpoczyna się zwykle około 20 – 30 roku życia.

Okres depresji charakteryzuje się: obniżeniem nastroju, drażliwością, lękiem, utratą zainteresowań, niechęcią do życia, osłabieniem więzi emocjonalnych, izolacją, osamotnieniem, myślami o śmierci. Współwystępują zaburzenia funkcji poznawczych, m. in. pamięci, uwagi, myślenia.

Objawy depresji w CHAD zasadniczo są podobne do epizodów depresji w zaburzeniach depresyjnych nawracających. Dość często jednak depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej narasta szybko, czasem w ciągu kilku dni potrafi osiągnąć znaczne nasilenie wytrącając całkowicie człowieka z właściwego mu funkcjonowania.

Okres manii charakteryzuje się: wzmożeniem nastroju, pobudzeniem psychoruchowym, podnieceniem, błogostanem, labilnością emocjonalną, drażliwością, zwiększoną podatnością na stres, utratą krytycyzmu, zwiększoną energią seksualna, zmniejszoną potrzebą snu i jedzenia, zawyżoną samooceną, czasem urojeniami wielkościowymi. Pacjent w manii wydaje w niekontrolowany sposób znaczne ilości pieniędzy, ubiera się ekscentrycznie i kolorowo, nawiązuje wiele przelotnych znajomości. Współwystępują zaburzenia funkcji poznawczych (zaburzenia uwagi, myślenia, spostrzegania, przyspieszenie myśli) zaburzenia mowy – mowa głośna, przymus mówienia. Mania jest zaburzeniem myślenia i całościowego funkcjonowania człowieka. W hipomanii wszystkie powyższe objawy są łagodniejsze.

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA LECZENIE STACJONARNE W ZIELONEJ KLINICE?

Tak jak każdy człowiek jest inny, tak każdy może wymagać innego leczenia bo choroba jest jedna, a droga do zdrowia może być różna. Naszym celem jest ujęcie kompleksowe problemu pacjenta. Kompleksowość w tym znaczeniu to indywidualne podejście do chorego w aspekcie somatycznym (fizycznym), emocjonalnym, społecznym. Naszym zdaniem najefektywniejszą formą pomocy jest leczenie stacjonarne. Same wizyty u specjalisty niosące za sobą jedynie pomoc farmakologiczna często nie wystarczają, dlatego specjaliści z Zielonej Kliniki wciąż pracują nad ulepszeniem metod leczenia scalając przy tym te powszechnie znane takie jak: farmakoterapia, psychoterapia czy fototerapia. Co więcej, w Zielonej Klinice kładziemy również nacisk na wiele innych metod, takich jak psychoedukacja, trening zdolności poznawczych, trening zdolności społecznych, psychodrama, trening relaksacyjny, ćwiczenia rehabilitacyjno-ruchowe, terapia zajęciowa czy inne formy oddziaływań. Wszystko po to, aby czas spędzany w Zielonej Klinice był czasem cennie wykorzystanym i prowadził do rozwoju osobistego pacjenta. Wierzymy, że dzięki temu chory uzyska oczekiwaną poprawę stanu zdrowia. Pobyt w Zielonej Klinice to również czas relaksu i odpoczynku. Więcej na temat stosowanych przez nas metod leczenia znajdziesz w zakładce „Techniki leczenia”.

Podczas stacjonarnego leczenia depresji pacjent jest objęty całodobową opieką, dzięki czemu leczenie w Zielonej Klinice jest bezpieczne oraz skuteczne.

JAK DŁUGO BĘDZIE TRWAŁO LECZENIE W ZIELONEJ KLINICE?

Jest to najczęściej zadawane pytanie przez naszych pacjentów czy ich bliskich. Z doświadczenia wiemy, że choremu zależy na jak najszybszym powrocie do zdrowia. Wielu cierpiących na depresję martwi się o to, że nie są w stanie pracować oraz wykonywać różnych czynności życiowych. Martwią się również o to czy jest dla nich jeszcze nadzieja na zdrowie. Stacjonarne leczenie depresji ma na celu jak najszybszą pomoc – temu właśnie służy wielość metod oddziaływania personelu kliniki. Mając na usadzę potrzeby naszych pacjentów, przygotowaliśmy specjalny plan intensywnej walki o zdrowie rozpoczynający się analizą stanu zdrowia oraz przebiegu dotychczasowego leczenia. Leczenie składa się z trzech etapów –

 • szybka poprawa zdrowia dzięki skutecznie dobranej farmakologii
 • poprawa kondycji i aktywności fizycznej oraz psychicznej
 • kontynuacja leczenia w domu

Część naszych pacjentów decyduje się kontynuację leczenia w Zielonej Klinice przyjeżdżając do nas na wizyty ambulatoryjne, inni kontynuują leczenie w miejscu zamieszkania.

Jeśli zastanawiasz się czy warto odbyć swoje leczenie zapraszamy do zapoznania się z zakładką “Czy warto”.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do Zielonej Kliniki jest zgoda pacjenta na leczenie. Z uwagi na prywatny charakter oferowanych usług nie wymagamy skierowania na leczenie.

Natychmiastowy kontakt telefoniczny 24/7: 723 338 337

O Klinice
O Klinice
O Klinice
O Klinice
O Klinice

NASZA KLINIKA

 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika

  "Zwyciężyć depresję"

  Poradnik lekarza psychiatry Waldemara Olecha

  Zapisz się na newsletter prowadzony przez specjalistów z Zielonej Kliniki i pobierz poradnik podając swój adres e-mail.