Prywatny ośrodek psychiatrii i psychoterapii
NATYCHMIASTOWY KONTAKT TELEFONICZNY 24/7: 723 338 337

Stacjonarna terapia psychiatryczna dla osób cierpiących z powodu PTSD i kryzysów psychicznych.

KTO TEGO POTRZEBUJE?

Oferta stacjonarnej terapii psychologicznej i psychiatrycznej dla osób objętych kryzysem psychicznym lub PTSD jest skierowana do wszystkich, którzy potrzebują szybkiej i profesjonalnej pomocy po dramatycznym wydarzeniu. Kierujemy naszą pomoc do wszystkich , którzy cenią sobie wygodę, bezpieczeństwo oraz dyskrecję. Zwracamy się również do bliskich osoby cierpiącej, którym zależy na pomocy świadczonej przez doświadczoną kadrę w miejscu specjalnie do tego przystosowanym. Więcej na temat naszego ośrodka, dowiesz się w zakładce „O Klinice”.

JAKIE WYDARZENIA MOGĄ DOPROWADZIĆ NAS DO KONIECZNOŚCI SZUKANIA POMOCY Z UWAGI NA PTSD CZY KRYZYS PSYCHICZNY?

Istnieje wiele trudnych sytuacji w życiu, przyjmuje się, że szczególnie trudne są:

 • rozwody
 • zdrada
 • śmierć bliskiej osoby
 • doświadczenie przemocy
 • gwałt
 • bycie ofiarą wypadku
 • przebywanie w sekcie religijnej
 • oraz wiele, wiele innych.

CZYM JEST PTSD?

Zespół stresu pourazowego (ang. posttraumatic stress disorder) jest rodzajem zaburzenia lękowego będącego efektem przeżycia traumatycznego wydarzenia. Jest spowodowane przez silny stres, który powoduje kryzys psychiczny. PTSD nie ujawnia się od razu, ale po pewnym czasie – nawet do kilku miesięcy od wystąpienia wydarzenia.

Objawy PTSD:

 • unikanie myśli i wspomnień dotyczących zdarzenia, a pomimo tego doświadczanie niepokojących wspomnień, koszmary dotyczące zdarzenia, występowanie zjawiska flash back(powtórne przeżywanie traumatycznej sytuacji w myślach);
 • unikanie miejsc, czynności oraz rozmów dotyczących zdarzenia;
 • znaczna utrata zainteresowania czynnościami, które wcześniej były przyjemne lub ważne;
 • tendencja do izolowania się;
 • swoiste “zamrożenie” czy też przytępienie uczuć i problemy w ich wyrażaniu;
 • poczucie skróconej przyszłości, zmiana planowania i myślenia o przyszłości;
 • wzmożone reakcje fizyczne – podwyższone tętno, uczucie roztrzęsienia lub nadmiernej potliwości;
 • problemy z koncentracją i myśleniem;
 • poczucie zagrożenia.

CZYM JEST KRYZYS PSYCHICZNY?

Kryzys psychiczny nie jest chorobą. Jest zaburzeniem psychicznym powstałym pod wpływem trudności z dostosowaniem się do nowych okoliczności życiowych. Jest bezpośrednią konsekwencją ciężkiego stresu lub sytuacji traumatycznej. Są to stany napięcia, stresu, niepokoju, przygnębienia i emocjonalnego rozstrojenia, które w podobnym nasileniu u dorosłych, zdrowych jednostek w takich sytuacjach nie występują. Ludzie różnie reagują na stres. Przyjmuje się, że występują trzy style radzenia sobie w sytuacjach stresowych – zadaniowy, emocjonalny i unikowy. Osoby zadaniowo reagujące na sytuacje trudne, podejmują działania skierowane na rozwiązanie problemu, jest to najlepszy sposób radzenia sobie z traumą, na który zawsze staramy się kierować naszych pacjentów. Osoby emocjonalnie reagujące zazwyczaj koncentrują się na problemie, doprowadzając często do wystąpienia objawów depresyjnych czy lękowych, w następstwie których mogą potrzebować pomocy specjalistycznej. Osoby, które preferują styl unikowy uciekają w czynności odsuwające ich od problemu, ale nie przynosi to rozwiązania i może zaowocować kryzysem psychicznym.

Objawy mogące wskazywać na kryzys psychiczny

 • niepewność co do przyszłości, nasilony lęk o przyszłość, niemożność planowania;
 • poczucie bezradności, przygnębienia;
 • poczucie wzmożonego napięcia emocjonalnego;
 • narastające trudności w wykonywaniu podstawowych czynności codziennych;
 • problemy ze snem, apetytem;
 • niepokojące objawy z ciała nie znajdujące odzwierciedlenia w wynikach badań lekarskich;

KRYZYS PSYCHICZNY A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI?

Jeśli nawet doświadczasz kryzysu, wywołanego ciężkim obciążeniem psychicznym pamiętaj, że zawsze jest nadzieja. Nie wolno Ci zapominać, że pokonanie problemów psychicznych, pozwoli Ci na rozwój Twojej osobowości.

Istnieją trzy fazy kryzysu:

 • szoku – podczas tej fazy jest szczególnie potrzebna specjalistyczna pomoc, która pozwoli na przetrzymanie fazy reakcji. Takiej pomocy dostarczy Ci kadra Zielonej Kliniki.
 • przepracowywania – w tej fazie następuje spojrzenie w to co się stało i jak zadziałało na Twoje życie. Pomożemy Ci zdystansować się do zaistniałej sytuacji, pomyśleć inaczej niż dotychczas, wypracować i stosować w codziennym życiu nowe strategie radzenia sobie.
 • nowego zorientowania – w tej fazie możemy zaplanowane zmiany i wprowadzić je w życie.

W ramach naszej terapii, może być stosowana farmakoterapia (choć nie w każdym przypadku), psychoterapia oraz wiele innych metod, które pozwolą odzyskać psychiczną równowagę oraz będą miały na celu Twój rozwój osobisty. Do takich metod należą między innymi trening zdolności poznawczych czy trening umiejętności społecznych. Więcej o stosowanych przez nas metodach leczenia dowiesz się w zakładce „Techniki leczenia”, natomiast jeśli chcesz sięgnąć po więcej informacji na temat naszej placówki, odwiedź zakładkę „O Klinice”.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do Zielonej Kliniki jest zgoda pacjenta na leczenie. Z uwagi na prywatny charakter oferowanych usług, nie wymagamy skierowania na leczenie.

Pozwól sobie na zdystansowanie się do zaistniałej sytuacji, spróbuj pomyśleć inaczej. My Ci w tym pomożemy.

Natychmiastowy kontakt

Natychmiastowy kontakt telefoniczny 24/7: 723 338 337

O Klinice
O Klinice
O Klinice
O Klinice
O Klinice

NASZA KLINIKA

 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika
 • Zielona Klinika

  "Zwyciężyć depresję"

  Poradnik lekarza psychiatry Waldemara Olecha

  Zapisz się na newsletter prowadzony przez specjalistów z Zielonej Kliniki i pobierz poradnik podając swój adres e-mail.